InfoO firmě Jiří Puc účastník sdružení Bela Most, BELA MOST, velkoobchod BELA - O firmě

O firmě

Kořeny firmy Bela Most, této výlučně české společnosti, sahají do roku 1990. Z původní montážní firmy zabezpečovacích prvků vznikla nová obchodní společnost, jejíž sortiment byl tvořen převážně zbožím, které slouží k mechanickému zabezpečení objektů, tedy zámky a stavebním kováním. V roce 1992 získala tato firma, která se dokázala rychle adaptovat na tehdejší podmínky trhu, zastoupení pro severozápadní Čechy největších a nejvýznamnějších tuzemských výrobců na českém trhu, mezi něž patří FAB, KOMAS, HOBES, BRANO, ROSTEX, TOKOZ, TKZ Polná. Tento sortiment se postupně rozrůstal na veškeré železářské a zámečnické zboží, domácí potřeby, žebříky, lešení, nářadí a mnohé další.

Své pevné postavení na trhu si společnost Bela Most získala svou pečlivostí, se kterou přistupuje ke všem jednotlivým fázím obchodního procesu. Největší důraz je však kladen na maximální spokojenost zákazníka, která úzce souvisí s úrovní a komplexností služeb, kvalitou a výběrem nabízených výrobků. Nemalá péče je tedy věnována výběru dodavatelů, které tvoří převážně tuzemští výrobci. Pouze produkty, které zatím na českém trhu chybí nebo nejsou dostatečně konkurenceschopné, jsou nahrazeny výrobky zahraničními.

Renomé společnosti je postaveno tak, aby jeho synonymem zůstala i nadále především kvalita. Z této filozofie vycházejí i dlouhodobé cíle, mezi něž patří mimo jiné distribuce kvalitních výrobků, upevnění pozice v regionu severozápadních Čech a přilehlých okresů, vytvoření podmínek pro optimální obchodní a společenskou prosperitu dodavatelů i odběratelů, které tvoří převážně podniky a obchodníci s železářským zbožím.


   Kontakty